martes, 18 de xullo de 2023

Club de lectura de NEE

O club de lectura para alumnado con NEE, guiado pola profesora María Teresa Reigosa (Pedagoxía Terapéutica, Depto. de Orientación), non puido desenvolverse este curso debido ás dificultades para que o alumnado de inmersión lingüística acadase a suficiente soltura na comprensión lectora como para conseguir a lectura dun libro completo. Os demais non acadaron aínda a autonomía e compromiso de ler pola súa conta e xuntarse nos recreos establecidos.

Con todo, adquiríronse varios libros coa intención de traballar a lectura de forma específica con este alumnado con NEE (TEA, TDAH, dificultades de aprendizaxe, inmersión lingüística...).

- Un soño na bandexa (con pictogramas), de Marine Lorenzo Corcoba, Galaxia.

- 20000 leguas baixo dos mares (lectura fácil), de Jules Verne , Galaxia.

A profesora considera que cómpre ter un mínimo de velocidade e comprensión lectora ao que non chegaron aínda no presente curso, pero seguirán traballando o ano que vén para conseguilo.
Ningún comentario:

Publicar un comentario